Välkommen

Ki-Aikido?

Klubben

Träning & avgifter

Kurser

Nybörjare

Filmer & bilder

Kontakt

LänkarEnglish
Om Ki-Aikido | Om träningen | Nybörjarkurser | Kontakt
Vad är Ki-Aikido?

Ki-Aikido är en modern kampkonst utvecklad från uråldriga kampsystem. Orden Ai-Ki-Do är japanska och betyder ungefär "Vägen (Do) till Harmoni (Ai) med Livsenergin (Ki)".

Ki-Aikido är inte bara en kampkonst och ett självförsvar, utan också en livsfilosofi som kan tillämpas i det dagliga livet. I Ki-Aikido fokuserar man på att utveckla sin Ki ("livsenergi"), bl a genom olika övningar för koordination mellan sinne och kropp . Ki-Aikidon menar att när kropp och sinne är förenade är man som mest resursfull och harmonisk, vare sig det gäller arbete, familjeliv, träning eller självförsvar.

I Ki-Aikido tävlar man inte mot någon annan - bara mot sig själv. Genom att inte jämföra sig med andra finns möjlighet till ett livslångt segertåg - över sig själv! Principen bakom Ki-Aikido är att alltid eftersträva harmoni, vilket innebär att en attack inte skall mötas med styrka utan med kontrollerad följsamhet. Därför krävs det inte att man är stark, vig och har bra kondition för att kunna börja träna Ki-Aikido. Det finns personer i nästan alla åldrar som tränar Ki-Aikido.