Välkommen

Ki-Aikido?

Klubben

Träning & avgifter

Kurser

Nybörjare

Filmer & bilder

Kontakt

LänkarEnglish
Fortsättare (drop-in) | Graderingar | Avgifter | Budoetikett
Graderingsinformation

Kostnader
Ki-graderingar:
Grad Kostnad
Shokyu 70 kr
Chukyu 100 kr
Jokyu 150 kr

Teknikgraderingar:
Grad Kostnad
5:e och 4:e kyu 70 kr
3:e och 2:a kyu 100 kr
1:a kyu 150 kr

Graderingsavgifterna skall betalas in senast en vecka innan graderingstillfället på Postgiro 510374-2, Ki no Kenkyukai Göteborg.
Glöm inte att uppge ditt namn och vad betalningen gäller när du betalar!
Graderingsavgiften återbetalas om graderingen skulle underkännas.